ZATEPLENÍ RODINNÝCH DOMŮ, PŮDY, STROPU A PODLAHY

Kontaktní zateplení RD

Okamžitá úspora energií až o 60%, nejjednodušší a nejefektivnější úsporné opatření s garancí získání až 50% dotace z programu NZÚ.

Hlavní důvody pro zateplení staveb:

Úspora energie a nákladů

Zateplení domu výrazně snižuje potřebu vytápění v zimním a chlazení v letním období. To vede k nižším účtům za energie, což se velmi příznivě projeví již v průběhu několika let.

Zlepšení komfortu bydlení

Zateplení zlepšuje celkový komfort bydlení. Eliminuje průvan a udržuje stabilnější teplotu v interiéru, což přispívá k příjemnějšímu bydlení. Též se eliminuje tvorba plísní.

Ochrana životního prostředí

Zmenšením spotřeby energie na vytápění a chlazení přispívá k ochraně životního prostředí. Snížení emisí skleníkových plynů má pozitivní dopad na klima a snižuje uhlíkovou stopu.

Zvýšení ceny nemovitosti

Domy s dobrým zateplením mají vyšší hodnotou na realitním trhu. Investice do zateplení se tak může dlouhodobě vyplatit nejen úsporou nákladů, ale také zvýšením ceny nemovitosti.

Hlavní motivací pro zateplení staveb je snížení nákladů na vytápění až o 60 %, což je efektivní způsob boje proti rostoucím cenám energií. Navíc se investice do zateplení obvykle vrátí do deseti let.

Doporučená tloušťka izolace je minimálně 20 cm pro fasády a více než 30 cm pro střechy. Zateplení může být kombinováno s dalšími úspornými opatřeními, jako jsou fotovoltaické panely nebo tepelná čerpadla, avšak důležité je zachovat správné pořadí realizace těchto opatření.

Zateplení se tak stává jednou z hlavních strategií ke snížení nákladů. Kvalitní izolace nejenže zvyšuje tepelnou ochranu budov, ale má také pozitivní vliv na zdraví obyvatel díky snížení rizika vzniku plísní. Toto je ale v rozporu s obecným přesvědčením, že zateplením přestává budova „dýchat“ a vznikají plísně, což je nesmysl. Plísně vznikají na tzv. tepelných mostech v důsledku nekvalitního nebo chybějícího zateplení, které se právě odstraní kompletním zateplením.

Návratnost investic do zateplení je nyní rekordně vysoká díky kombinaci vysokých cen energií a inflace. Zateplení, podpořené částkou až 950.000,-Kč dotacemi z programu NZÚ, je považováno za jednu z nejvýhodnějších investic na trhu.

V případě instalace fotovoltaiky na střechu je nutné zkontrolovat, v případě, že jsou podkrovní prostory obydlené a vytápěné, zdali jsou dostatečně zateplené. Po samotné instalaci panelů už by totiž zateplení mohlo být problematické nebo dokonce nemožné. V případě tepelného čerpadla je na místě rovněž posoudit izolační parametry obálky budovy. Pokud se např. instalujetepelné čerpadlo do nezateplené budovy rodinného domu, tepelné ztráty objektu mohou dosahovat hodnot 20 až 30 kW. V případě, že je budova zateplená, jsou tepelné ztráty až 5x nižší a tomu odpovídá i výkon a cena samotného čerpadla. I proto je velmi důležité pořadí, ve kterém se jednotlivá opatření provádí. Nejlevnější energie je ta, která se nemusí vůbec spotřebovat.

Průřez zateplením 

Dotace na zateplení z programu NZÚ

Rozdíl mezi jednotlivými podporovanými opatřeními Dílčí, Základní a Optimum je kromě výše uvedené dotace za m2 zejména v technických parametrech, které program požaduje.

Dílčí – kritériem je zejména součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí a výše úspory oproti původnímu stavu domu (úspora se hodnotí ve 3 parametrech).

Základní –  vyšší požadavek na úsporu než u dílčího zateplení, navíc musí dům plnit předepsaný průměrný součinitel prostupu tepla obálkou jako celek. Pro splnění této kategorie podpory je nutné, aby celá obálka budovy nebo velká většina této obálky byla zateplená.

Optimální – má ještě přísnější požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy než základní, ale zároveň nabízí ještě vyšší dotaci.

Pro posouzení stavu objektu před zateplením a jeho ekonomické návratnosti je nutné provést výpočet a vypracovat projektovou přípravu, na kterou je též poskytována dotace ve výši 25.000,-Kč.  

Pro více informací využijte formulář pro bezplatné zpětné zavolání nebo kontaktní formulář níže.

Zavoláme Vám zpět

Máte jakýkoliv dotaz nebo požadavek? Vyplňte telefonní číslo a my se Vám ozveme. Rádi Vás uslyšíme!

Kontaktní formulář pro získání více informací

Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti 4MM Trade, s.r.o. ke zpracování svých osobních údajů v souladu s evropským nařízením GDPR. Více info zde.

Nejčastější dotazy k zateplení

Nejčastěji se pro zateplení domů používá polystyren nebo minerální vata. Polystyren je obvykle levnější řešení, minerální vata najde uplatnění tam, kde to vyžadují požární předpisy nebo z důvodu vyšší prodyšnosti.

Hlavní výhodou je nízká pořizovací cena, jednoduchá manipulace s deskami a tím i rychlá instalace. Dále je to dlouhá životnost a odolnost proti vodě, pokud je správně nainstalován. Nevýhodou je to, že se nesmí aplikovat na zdivo s vlhkostí vyšší než 6%. Pokud je instalován na místa s velkou expozicí slunečního záření, může docházet k rychlejšímu stárnutí a degradaci.

Oproti polystyrenu má minerální vata lepší tepelné i akustické vlastnosti, je nehořlavá, odolná proti uv záření, vysokým teplotám a především je paropropustná. Nevýhodou minerální vaty je její složitější instalace a zvýšená nasákavost. Při instalaci může docházet k uvolňování částeček, které pak drádí dýchací cesty.

Rozdíl je přibližně 500,-Kč na 1m2 zateplené plochy. Instalace minerální vaty bývá složitější i díky nutnosti použití kovových hmoždinek a obtížnější manipulaci.

Optimální tloušťka izolace při zateplení obvodových stěn je 200 mm, u střech je to 300 mm. Obecně platí, že čím silnější izolace, tím lepší tepelný odpor, ale je třeba brát v úvahu i ekonomickou efektivitu.

Je to jeden z mýtů a nezakládá se na pravdě. Zateplení domu naopak eliminuje tepelné mosty, které jsou nejčastější příčinou vzniku plísní. Např. při teplotě vzduchu v místnosti 22oC a 55% vlhkosti vzduchu je teplota rosného bodu (kdy je vzduch maximálně nasycen vodními parami a kondenzuje) 12,6oC, což právě na chladnějších místech způsobí kondenzaci a růst plísní.

Obecně lze říci, že pokud je nazatepleném objektu zhotovena fasáda stejné barvy a odstínu a nemění se vzhled a požární bezpečnost stavby, není potřeba ohlašovat stavbu ani žádat o stavební povolení.

Doba instalace závisí na velikosti domu a typu izolačního materiálu. Obvykle u rodinných domů se jedná o proces trvající několik dnů až týdnů.

Ano, zateplení významně zlepšuje energetickou účinnost domu, což se odráží na zlepšení jeho energetického štítku, obvykle se po zateplení přesune z nejnižších tříd až do třídy C případně B po instalaci dalších energeticky úsporných opatření.

Při správné zateplovací aplikaci jsou oteplovací materiály vysoce stabilní a jejich prokazatelná životnost je více než 50 let, s předpokladem 100 až 200 let při zachování všech vlastností. Velmi rozšířeným omylem je mýtus o riziku degradace či dokonce postupném mizení izolačního materiálu. Tato domněnka vznikla pravděpodobně v začátcích užívání zateplovacího pěnového polystyrenu, kdy se zateplovalo neodborně podomácku s využitím lepidel s organickými rozpouštědly. Ty mohly s izolantem reagovat a rozpustit jej.