DEŠŤOVKA
Sběr a využití dešťové vody pro zálivku nebo jako užitkovou vodu.

Využití dešťové vody nabízí řadu výhod pro domácnosti i pro zahradu.  Jednou z hlavních výhod je snížení spotřeby pitné vody, což má příznivý důsledek na snížení účtu za vodné i stočné. Dešťová voda je ideální pro zavlažování zahrad, neboť je měkká a obvykle neobsahuje chlor ani vápník, které jsou běžné v pitné vodě. Tato voda může být také použita pro též pro praní, splachování toalet nebo oplachování auta. Sběrem dešťové vody lze ušetřit až 50 % pitné vody v domácnosti.

Dalším důležitým aspektem je snížení zátěže městských kanalizačních systémů. Shromažďováním dešťové vody lze omezit odtok do kanalizace během silných dešťů, což pomáhá předcházet záplavám a erozi. Navíc, využití dešťové vody pro ne-pitné účely přispívá ke snížení ekologické stopy, protože omezuje potřebu čerpání, čištění a distribuce pitné vody.

O velikosti systému na zadržení dešťové vody rozhoduje velikost střešních ploch, ze kterých dešťová voda stéká do nádrže, počet osob v domácnosti a v neposlední řadě také rozsah využití dešťové vody.

V případě podporovaných systémů z programu NZÚ pro hospodaření se srážkovou vodou musí systém zajišťovat odvodnění plochy odpovídající min. 50 % půdorysného průmětu střechy rodinného domu. Minimální požadovaný objem akumulační nádrže na dešťovou vodu je 2 m3. Systém může zajišťovat také odvodnění dalších vhodných ploch (např. terasy, střechy altánů, garáží, stodol…) s výjimkou komunikací a parkovacích ploch pro motorová vozidla.

Výše podpory programu NZÚ pro Dešťovku

Samonosná jímka na dešťovou vodu + ponorné čerpadlo

Instalujeme výhradně samonosné jímky na dešťovou vodu s horním hruhovým otvorem pod úroveň terénu a dále osvědčené ponorné čerpadlo s automatickým a bezúdržbovým provozem. Nejčastější instalovaný objem sběrné nádrže je 6 m3. Pokud je požadována zálivka zahrady, instalujeme zahradní ventil poblíž nádrže. 

Čerpadlo má tyto parametry a výhody:

  • Automatická domácí vodárna se zabudovanou řídící jednotkou.
  • Řídící jednotka reaguje na pokles tlaku v systému a udržuje konstantní tlak.
  • Automatický restart v případě vypnutí čerpadla z důvodu nedostatku vody.
  • Restart v intervalech 3x30s, 1 hodina, 5 hodin a každých 24 hodin.
  • Zabudovaná zpětná klapka, ochrana proti chodu nasucho.
  • Zabudovaná tepelná ochrana motoru proti přehřátí a přetížení.
  • Plášt čerpadla a sací sítko z nerezové oceli, vynikající odolnost vůči opotřebení.
  • Vhodná pro automatické závlahy.

Pro více informací a návrh systému pro sběr dešťové vody nás kontaktujte telefonicky případně vyplňte formulář níže.

Kontaktní formulář pro získání více informací

Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti 4MM Trade, s.r.o. ke zpracování svých osobních údajů v souladu s evropským nařízením GDPR. Více info zde.