Kdo jsme?

Můžeme o sobě směle tvrdit, že jsme zkušený a dobře sehraný tým lidí zapálených pro jeden společný cíl – posilovat povědomí o nejčistší energii ze slunce a rozšiřovat v ČR výstavbu solárních elektráren nejen pro rodinné domy. Každý z nás má jiné zkušenosti z předchozího působení a právě tímto se skvěle doplňujeme a vytváříme kolektiv, který přijme jakoukoliv výzvu.

V neposlední řadě, každý z nás je oddaný své práci, sledujeme nejnovější trendy v oblasti solární energetiky, což nám umožňuje využívat nejmodernější technologie, komponenty a postupy při výstavbě fotovoltaických elektráren.

Jdete do toho s námi?

Svojí činností chceme přispívat ke zdravější planetě

S každým nainstalovaným solárním panelem klesá potřeba výroby elektrické energie z neobnovitelných zdrojů, což snižuje produkci skleníkových plynů, které by byly vyprodukovány spalováním fosilních paliv v tepelných elektrárnách. Naši cílem je pomoci každému, kdo chce snížit svoji uhlíkovou stopu a být energeticky nezávislý na distribuci elektrické energie.

Vyřídíme získání dotací a poradíme s financováním

Uvědomujeme si, že pořízení solární elektrárny s optimální konfigurací může být pro mnoho lidí složitý finanční problém. Naše firma nevyžaduje žádné zálohy předem, vždy vyjdeme vstříc finančním možnostem zákazníka. Před každou etapou realizace se individuálně domluvíme na financování. Díky štědré státní podpoře, kterou kompletně vyřídíme a získáme v maximální možné výši, může zákazník ušetřit až 50% výdajů za celou instalaci. Další možností je úplné nebo částečné financování z bankovní půjčky, úspory za vyrobenou elektřinu bohatě převýší úroky z poskytnutého úvěru.

Příprava pro instalace dalších technologií

Při montáži fotovoltaické elektrárny vždy nabízíme možnost takových úprav, které v budoucnu usnadní doplnění nebo přidání dalších prvků a technologií. Jsme přesvědčeni, že většina zákazníků bude chtít rozšířit stávající instalaci o další panely, baterie nebo jiné prvky, které nyní nechtějí nebo nepotřebují. Případně budou chtít doplnit ještě další systémy pro vytápění, ohřev teplé vody nebo dobíjení elektromobilů. Realizací těchto opaření se ušetří v budoucnu nemalé finanční prostředky.

Instalací a zprovozněním to rozhodně nekončí

Po získání financí z dotačního programu Nová zelená úsporám, které pro naše zákazníky získáme v maximální možné výši, je proces dokončen a zákazník může vyrábět elektřinu zcela zdarma pro vlastní potřebu. V pravidelně nastavených intervalech zajišťujeme servisní prohlídky a na dálku monitoring nainstalované elektrárny. Pravidelně informujeme o novinkách, aktualizujeme software instalovaných komponent a v případě zájmu doinstalujeme další komponenty a technologie, které vylepšují účinnost nejen samotné fotovoltaické elektrárny, ale i energetické bilance celého domu.

Ukázky našich realizací