TEPELNÁ ČERPADLA PRO VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A OHŘEV VODY

Tepelná čerpadla od A do Z

Od konzultace, projektu až po profesionální instalaci včetně vyřízení dotací, financování, technickou podporu, záruční a pozáruční servis

4 důvody proč si pořídit tepelné čerpadlo

Energetická efektivita

Tepelná čerpadla jsou extrémně účinná ve využívání energie. Dokáží přeměnit větší množství energie z okolního prostředí (vzduchu, vody nebo země) na teplo než kolik samotná spotřebují elektrické energie. To vede k nižším provozním nákladům ve srovnání s tradičními topnými systémy.

Šetrnost k životnímu prostředí

Tepelná čerpadla snižují emise skleníkových plynů, protože využívají převážně obnovitelné zdroje energie a mají nízkou spotřebu elektrické energie. Jsou považována za nejekologičtější řešení vytápění. Nahrazování F-plynů novými chladicími plyny na bázi propanu ještě více přispěje k ochraně klimatu.

Všestranné využití nejen pro vytápění ale i pro chlazení

Tepelná čerpadla nejenže poskytují vytápění v zimě, ale mohou být také využita pro chlazení během letních měsíců. Tato dvojí funkčnost je zvláště užitečná pro domácnosti, kde je potřeba jak vytápění, tak klimatizace.

Dlouhá životnost a nízké náklady na údržbu

Tepelná čerpadla mají obecně dlouhou životnost, často až 20 let a více, a vyžadují minimální údržbu. To přispívá k jejich celkové ekonomické výhodnosti a snižuje nutnost častých oprav nebo výměn systému.

Princip tepelného čerpadla 

 

Voda, vzduch i půda, které nás obklopují, jsou doslova nabité volnou energií, kterou dokážeme prostřednictvím tepelného čerpadla využít pro vytápění, ohřev vody i chlazení našich domovů. Nejčastěji instalované čerpadlo typu vzduch-voda dokáže z jednoho dílu elektrické energie odebrané z elektrické sítě a čtyř dílů energie odebrané z okolního vzduchu (která je ovšem naprosto zadarmo) vyrobit pět dílů tepelné energie, kterou ohřejeme vodu v radiátorech, v podlahovém topení, v bojleru nebo vzduch v místnosti. Celý systém tepelného čerpadla lze doplňovat dalšími prvky obnovitelných zdrojů energie – fotovoltaickými panely, fototermickými panely nebo rekuperací. Případně je možné tepelné čerpadlo připojit na stávající systém vytápění. A to vše za vydatné finanční pomoci od státu z programu Nová zelená úsporám. Na co ještě čekat? 

Příklady aplikace tepelného čerpadla v RD

1. Vytápění domu radiátory – cirkulací teplé voda až 60oC.
2. Vytápění domu ventilátorovými konvektory – teplý vzduch
3. Podlahové nízkoteplotní vytápění
4. Nástěnný ovladač
5. Zásobník na teplou užitkovou vodu
6. Řídící jednotka
7. Venkovní monoblok s výměníkem, kompresorem a oběhovým čerpadlem.

Celý systém vytápění lze doplnit akumulační nádrží s výměníky, která podstatně rozšíří možnosti využití dalších obnovitelných zdrojů energie. K nádrži lze připojit fototermické panely umístěné na střeše domu. V případě instalace topné spirály v akumulační nádobě využít přebytků energie vyrobené z fotovoltaických panelů. Pokud jsou v domě nainstalována krbová kamna s vložkou, lze i tento zdroj využít v zimních měsících k dohřívání topné vody pro vytápění.

Kombinace více zdrojů určených k vytápění je účinný způsob, jak se stát zcela nezávislým na energiích od distributorů – především plynu i elektrické energie.   

Před uvažovanými opatřeními je nezbytné posoudit stav topného systému v domě a především energetickou náročnost domu, z tohoto důvodu doporučujeme konzultaci s energetickým specialistou, který navrhne nejúčinnější opatření z hlediska maximální úspory po provedených opatřením a s ohledem na co nejvyšší využití dotací z programu NZÚ.

Využijte kontaktní formulář, doporučíme vám našeho specialistu, která vás osloví.

Čím dříve dojde ke změně zdroje vytápění, tím dříve se projeví úspory

V současné době je tepelné čerpadlo jednoznačně nejvýhodnější zdroj vytápění. S neustále rostoucími cenami plynu, topných olejů, dřeva a uhlí, ale především s ohledem na uvažované zavedení emisních povolenek i pro domácnosti kolem roku 2028 na tyto komodity je pořízení tepelného čerpadla více než nutností. Za vydatné finanční podpory státu z programu Nová zelená úsporám a případně výhodných bankovních úvěrů na obnovitelné zdroje energie bez zástavy nemovitostí nebylo nikdy výhodnější  uvažovat o realizaci úsporných opatřeních právě teď.  

Zavoláme Vám zpět

Máte jakýkoliv dotaz nebo požadavek? Vyplňte telefonní číslo a my se Vám ozveme. Rádi Vás uslyšíme!

Celý proces realizace v několika krocích

1. Kontaktujte nás

Na základě vyplněného formuláře nebo žádosti o zpětné zavolání se vám během chvilky ozve
koordinační osoba, která zjistí základní požadavky a domluví nejbližší možný termín osobní návštěvy.

2. Přijedeme osobně

Při osobní návštěvě našeho technika případně i s energetickým specialistou posoudíme stav topného
systému a nainstalovaných zařízení. Podíváme se na náklady za vytápění za poslední období.

3. Vypracujeme předběžný návrh opatření

Na základě získaných údajů zpracujeme předběžnou nabídku, která bude zohledňovat stávající
konfiguraci a bude akceptovat veškeré požadavky a možnosti zákazníka. Po vzájemné diskuzi
odsouhlasíme nejlepší možné řešení z hlediska účinnosti a ekonomické efektivity.

4. Uzavřeme a podepíšeme smlouvu

Připravíme návrh smlouvy s kalkulací s přehledným rozpočtem. Po podpisu smlouvy ihned začínáme
pracovat na přípravě projektu.

5. Vypracujeme žádost o dotaci

Pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám je nutné vypracovat projektovou dokumentaci,
kterou zajistí náš energetický specialita, vše zařídíme.

6. Příprava, instalace, zprovoznění

Instalaci provedeme obvykle během několika dnů v závislosti na rozsahu opatření a zvolené
technologie tepelného čerpadla. Řádně seznámíme zákazníka s obsluhou zařízení včetně dálkového
ovládání přes internet. Zajistíme kontrolu a revizi nainstalovaného systému se závěrečnou zprávou
pro vyplacení dotace.

7. Vyplacení dotace

Po řádném zprovoznění systému odešleme veškeré dokumenty na Státní fond životního prostředí,
kde proběhne zpracování žádosti a po jejím schválení dojde k vyplacení celé dotace na účet
zákazníka.

Finanční podpora na tepelná čerpadla z NZÚ

Tepelná čerpadla značky HAIER

Při našich instalacích preferujeme osvědčenou značku největšího světového výrobce klimatizačních jednotek a tepelných čerpadel firmu HAIER, která je na našem trhu již více než 30 let.

Jejich výrobky splňují nejnáročnější požadavky na ekologické chladivo, energetickou účinnost, nízkou hladinu hlučnosti, maximální komfort uživatele, spolehlivost a nejširší sortiment příslušenství. Firma má veškerá schválení na všechny produkty pro získání dotací programu Nová zelená úsporám a dalších ze Státního fondu životního prostředí. 

Současným trendem je instalace tzv. kompaktních jednotek, které slučují vnitřní a vnější jednotku do jednoho celku (monobloku), což zjednodušuje instalaci a připojení tepelného čerpadla ke stávajícímu zdroji vytápění v rodinném domě. Nejnovější model Super Aqua HE je dostupný ve výkonových řadách 5, 7, 9, 11, 14 a 16 kW s jedno nebo třífázovým připojením.

  • Energetická třída A+++ při výstupní teplotě vody 35ºC /Energetická třída A++ při výstupní teplotě vody 55 °C.
  • 100% plynulá regulace výkonu pomocí DC inverter kompresoru a BLDC motoru ventilátoru.
  • Řízení dvou rozdílných teplot vody pro zónu 1 a zónu 2.
  • Maximální výstupní teplota vody při provozu pouze TČ je 60 ºC.
  • Automaticky upravuje provozní mód tepelného čerpadla na základě obdrženého signálu od “chytré sítě” dodavatele el. energie.
  • Řízení solárního ohřevu TV dle aktuální teploty v zásobníku.
  • Maximálně 8 jednotek může být zapojeno do “kaskády”.
  • Řídící logika zabraňuje zanesení a korozi oběhového čerpadla a okruhu vnitřní jednotky tepelného čerpadla.
  • Z displeje ovladače vnitřní jednotky je možné zkontrolovat aktuální anebo historické chyby systému.

Kontaktní formulář pro získání více informací

Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti 4MM Trade, s.r.o. ke zpracování svých osobních údajů v souladu s evropským nařízením GDPR. Více info zde.

Nejčastější dotazy k tepelným čerpadlům

Výkon tepelného čerpadla musí pokrýt tepelné ztráty domu a dále by měl zajistit energii potřebnou na ohřev teplé vody. V úvahu je nutné vzít i blokování tepelného čerpadla při tarifu D57d (4 hodiny denně), zbývajících 20 hodin denně lze využít nízký tarif. Naše firma samozřejmě zajistí energetický posudek budovy, ze kterého se vyjde při výběru nejvhodnějšího typu a výkonu čerpadla. 

Ano, tepelná čerpadla jsou konstruována tak, aby spolehlivě pracovaly i při teplotách kolem -15° C. Navíc jsou vybaveny pomocnými topnými články, které pomáhají tepelnému čerpadlu přitápět při velmi nízkých teplotách, aby nedocházelo ke snížení tepelného komfortu vytápěného objektu.

Průměrná životnost tepelného čerpadla při běžném použití se pohybuje mezi 15 až 20 lety. Díky doporučenému pravidelnému servisu, neustálému zlepšování komponent a celkové technologie lze již dnes uvažovat o bezproblémovém provozu více než 25 let.

Díky tomu, že většina současných tepelných čerpadel poskytuje na výstupu vodu o teplotě 60 °C i více, lze je připojit i ke stávajícímu systému vytápění rekonstruovaných objektů pomocí radiátorů. Samozřejmě lze využít i nízkoteplotního výstupu z čerpadla pro teplovodní podlahové vytápění. Kromě vytápění objektu ohřátou vodou lze též využít vytápění objektu prostřednictvím teplého vzduchu, které některé modely tepelných čerpadel umožňují. 

Rozhodně ano. Tepelné čerpadlo lze kombinovat v podstatě se všemi zdroji tepla, což přináší další úspory v celém systémy vytápění. Důležitá je důkladná analýza a výpočty, které naše firma bezplatně poskytne. Tato další opatření jsou samozřejmě podporována dotacemi z programu Nová zelená úsporám  

Tepelné čerpadlo vzduch–voda je ideální nainstalovat venku, obvykle u zdi vytápěného objektu. Je třeba počítat s dostatečným prostorem okolo venkovní jednotky, aby byl zajištěn přívod vzduchu do čerpadla, z něhož se teplo pro chod čerpadla odebírá. Není nutné schovávat čerpadlo pod stříšku.

Oproti jiným systémům vytápění jsou tepelná čerpadla obecně výrazně tišší. Nová generace tepelných čerpadel je vybavena plynulou regulaci otáček, což výrazně snižuje hlukovou hladinu po většinu času chodu čerpadla. Navíc jsou vybavena protihlukovými kryty a dalšími opatřeními. Před instalací tepelného čepadla je nicméně vhodné se domluvit se sousedy, kam bude čerpadlo nasměrováno. Někdy může být vyžadován hygienický posudek vlivu hluku čerpadla na okolí, což samozřejmě naše firma též dokáže zajistit. 

Nikoliv. Tepelná čerpadla jsou podobně bezúdržbová jako například chladnička. Jednou za 2 roky však doporučujeme provést pravidelný servis, díky kterému se podstatně prodlužuje životnost a efektivní chod tepelného čerpadla.

U tepelných čerpadel vzduch-voda je nutné zajistit odvod kondenzátu, který může být při nižších teplotách až několik desítek litrů za den. Ideální je svod kondenzátu do dešťové kanalizace, jímky na vodu, případně je nutné vybudovat retenční nádrž co nejdále od základů domu. S tímto řešením našim zákazníkům rádi pomůžeme.

Na první pohled jsou investiční náklady na tepelné čerpadlo vyšší než na elektrokotel, plynový kotel, kotel na tuhá paliva atd. Při podrobnějším porovnání (pořizovací cena tepelného čerpadla, náklady na provoz, údržbu atd.) se zjistí, že tepelné čerpadlo představuje finančně nejvýhodnější systém vytápění. Další úsporou jsou dotace z programu Nová zelená úsporám, žádost a vyřízení dotace všem našim zákazníkům zajišťujeme zcela zdarma. Před instalací jakéhokolv systému vytápění též poskytujeme podrobnou kalkulaci úspor a navržených úsporných opatření tak, aby se realizace opravdu vyplatila. Na to se opravdu můžete spolehnout!