o dotacích

Každý zákazník má možnost na dotaci z programu Nová Zelená Úsporám. Garantujeme všem, kteří splní všechny podmínky pro její získání, pak tuto dotaci pro něho získáme v plné výši.

Aktuálně je příjem žádost pozastaven do konce prázdnin, nicméně od 1. září tohoto roku se dotační program opětovně rozjíždí, dle nově vydaných pokynů se většina původních podmínek nemění, podstatnější změna je u nabíječky elektromobilů, které byly původně dotovány v počtu 2 ks v celkové výši 60.000,-Kč, nově je podporována instalace jednoho dobíjecího místa na dům ve výši 15.000,-Kč. Též je slibováno zjednodušení celého procesu podávání žádosti z hlediska nároků na administrativu a dokumentaci.

Na základě pověření zákazníka podáme žádost o dotaci sami, dotace bude po schválení vyplacena přímo na účet zákazníka.

Pro rodinné domy je možné od 1. září 2023 získat maximální dotaci ve výši až 200 000 Kč na fotovoltaiku, v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je poskytován bonus 10 % z této částky, navíc byl rozšířen seznam s tímto bonusem. 

Po informaci uvádíme tabulku, ze které je možno jednoduše vypočítat, na jakou výši dotace má nárok konkrétní konfigurace daného zákazníka: