Cenová nabídka na dálku může být velmi zavádějící

V současné době některé firmy nabízejí zaslání cenové nabídky na výstavbu a zprovoznění fotovoltaické elektrárny, aniž by jim byl znám skutečný stav místa montáže.

Z našich zkušeností můžeme říci, že už tento postup a případně uzavření Smlouvy o dílo, bohužel stále častý postup některých firem, se jeví jako velmi zavádějící a často vede k nepříjemnému překvapení majitele rodinného domu.

Překvapení se koná v tom smyslu, jaké částky musí majitel domu firmě doplatit případně si na vlastní náklady zajistit práce, které jednoduše firma nedokáže zajistit ani realizovat.

Z tohoto důvodu uvádíme na našich stránkách pouze orientační ceny za realizaci elektráren různých konfigurací, preferujeme v případě zájmu ze strany zákazníka osobní návštěvu s důkladnou inspekcí celého objektu, stavu hromosvodu, elektroinstalace a střechy.

Níže uvádíme několik příkladů z praxe, se kterými se pravidelně setkáváme u zákazníků, kde již byla elektrárna nainstalována, případně z informací od kolegů z konkurenčních firem.

Venkovní elektrosloupek – je s podivem, kolik instalačních firem nedokáže provést úpravu případně celou výměnu elektrosloupku, který není velkém počtu případů vhodný ani vybavený pro fotovoltaiku. Tuto úpravu nebo výměnu nechají na majiteli případně odkážou na elektroinstalační firmu, což může oddálit spuštění elektrárny o týdny a zdražit instalaci o 10.000 až 20.000,-Kč.   

Hlavní rozvaděč – zřejmě největší problém celé instalace. V mnoha případech nezbude nic jiného, než provést přepojení celého rozvaděče z důvodu použití zastaralých nebo nevyhovujících komponentů. Dodatečné náklady jsou ve výši 5.000 až 15.000,-Kč.     

Elektroinstalace – především problém u starších rodinných domů, kdy je vhodné a žádoucí zrekonstruovat případně vyměnit alespoň část elektroinstalace. Dodatečné náklady od 20.000 do 100.000,-Kč.

Zemnění, připojení na bleskosvodnejvíce diskutovaná a zároveň nejvíce podceňovaná oblast. Zároveň nejvíce nebezpečná z hlediska ochrany objektu při zásahu bleskem. Kapitola sama pro sebe, o které budeme v nejbližší době publikovat několik článků. Rozhodně doporučujeme všechny nainstalované panely připojit ke stávajícímu bleskosvodu, což ale spousta instalačních firem nedělá!!! V případě absence bleskosvodu na objektu (každému klientovi doporučujeme instalaci nového bleskosvodu včetně revize) se musí panely minimálně uzemnit prostřednictvím zemnících tyčí. Dodatečné náklady 5.000 až 35.000,-Kč.  

Umístění fotopanelů – nevhodné rozmístění, umístění panelů na střeše bez inspekce jejího stavu může znamenat kromě zbytečných ztrát a tím i prodloužení návratnosti investice do FVE znamenat poškození případně zhroucení celé střechy, což pak ale znamená škodu ve výši statisíců až minionu korun, kterou ale nemusí pokrýt pojištění některých instalačních firem.

 

Výše uvedené příklady jsou nejčastější, se kterými se každodenně setkáváme, rozhodně jich je mnohem více, než si zákazník vůbec dokáže představit. Dovolujeme si tvrdit, že naše instalační týmy dokáží vyřešit téměř všechny uvedené problémy, preferujeme důkladnou přípravu před instalací, průhlednou a konečnou cenovou nabídku. Nemáme problém instalaci FVE zákazníkovi rozmluvit, pokud shledáme nevhodnou nebo nevýhodnou nebo dobu návratnosti investice.  

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *